Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności www.bursa.grudziadz.com

Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA” w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bursa.grudziadz.com.

Data publikacji strony internetowej:

01.09.2007 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

- mapy
- niektóre formularze częściowo niedostępne

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2022
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Bursy: Ewa Szulc-Goławska

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 56 6435540

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

 

Zgłoszenia można również dokonać:

 • poprzez e-mail Bursy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres: ul. Hallera 37, 86-300 Grudziądz
 • osobiście w sekretariacie Bursy

 

Dostępność architektoniczna:

Bursa szkolna znajduje się w budynku ZPM Bursa przy ul. Gen. J. Hallera 37 oraz ul. Bora – Komorowskiego, usytuowana jest na piętrach I, IV, V-X – XI kondygnacyjnego budynku. Dojechać można komunikacją miejską lub samochodem. W pobliżu, od ul. Bora-Komorowskiego znajduje się parking osiedlowy, brak natomiast wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na piętra prowadzą 2 klatki schodowe oraz 2 windy. Budynek połączony jest ze stołówką na wysokości I piętra łącznikiem posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro wyposażone jest w dwa segmenty wraz z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych – razem 8 miejsc noclegowych. Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.