Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bursa Grudziądz

Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa Grudziądz

W naszej placówce  dbamy, by wszyscy wychowankowie czuli się u nas dobrze, jak w rodzinnym domu.
Zależy nam by nasi podopieczni rozwijali swoje zdolności i zainteresowania pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Organizujemy różnorodne wydarzenia, zajęcia, konkursy, współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami.
Wychowawcy i instruktorzy czuwają nad rozwojem intelektualnym, fizycznym oraz emocjonalno-społecznym wychowanków.

~ dyrektor mgr Ewa Szulc-Goławska


Jak zostać Bursowiczem?

Mieszkańcem Bursy może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej zameldowany poza Grudziądzem.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania z wypełnionym zaświadczeniem o przyjęciu do szkoły.

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie całodobowe, opiekę wychowawczą oraz warunki do rozwoju zainteresowań. W placówce działa wiele różnorodnych kół zainteresowań, są możliwości uprawiania sportu - umożliwiają to zajęcia w salach sportowych pobliskich szkół, orlik w sąsiedztwie oraz bursowa siłownia.

Uwaga!

Podania będą przyjmowane dopiero w momencie potwierdzenia dostania się ucznia do szkoły średniej w Grudziądzu (oświadczenie jest na czwartej stronie podania).

Podanie prosimy drukować dwustronnie.

Dlaczego warto wybrać Bursę w Grudziądzu

Pobyt i wyżywienie

Bursa zapewnia każdemu wychowankowi pokój oraz wyżywienie w dni nauki szkolnej. Cena za pobyt jest stała i miesięczna, natomiast koszty wyżywienia zależne są od ilości dni żywienia w danym miesiącu.
W sekretariacie można uzyskać informacje o kwocie opłaty za dany miesiąc.

Opłata za pierwszy miesiąc pobytu jest płatna gotówką w pierwszym dniu pobytu. Za kolejne miesiące opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem do 15 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

zapełniona stołówka Bursy Szkolnej w Grudziądzu
młode dziewczyny przy stole bilardowym w Bursie Szkolnej w Grudziądzu

Klub Bursowicze

Klub Bursowicze to miejsce, gdzie wspólnie spędzamy wolny czas, grając w gry, tworząc dekoracje
i rozmawiając na różne tematy. To wspaniałe miejsce relaksu po ciężkim dniu w szkole, które powstało z myślą o naszych Bursowiczach.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły wychowanków dotyczące twórczej samorealizacji, spędzania czasu wolnego, jak również usprawnienia życia w bursie.

Galeria Mała

Dla artystycznych uniesień powstała Galeria Mała, gdzie odbywają się wieczory poetyckie, różnorodne konkursy, koncerty i wystawy artystyczne. Każdy Bursowicz, który ma potrzebę wyrażenia siebie w sztuce może dodać swoje prace artystyczne do naszej galerii.

Sztuka pomaga wyrażać emocje, dlatego ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny i emocjonalny młodego człowieka.

Galeria Mała w Bursie Szkolnej w Grudziądzu
dziewczyna ozdabiająca tablicę korkową w świetlicy w Bursie Szkolnej w Grudziądzu

Świetlica Bursowiczów

Nasza bursowa świetlica jest miejscem wspólnych spotkań i rozrywki. To w niej tworzą się przyjaźnie na całe życie oraz rozwijane są zdolności Bursowiczów.

Tutaj wspólnie rozwijamy zainteresowania, bawimy się
i uczymy nowych umiejętności podczas różnorodnych zajęć tematycznych realizowanych w ramach kół zainteresowań , np. ekologicznego, fotograficznego, filmowego oraz w trakcie zabaw i konkursów
oraz spotkań z ciekawymi ludźmi regionu. 

Zajęcia sportowe

Nasi Bursowicze kochają sport. Dlatego zapewniamy siłownię, sale bilardową i tenisa stołowego. Przez cały czas zajęć szkolnych organizujemy zajęcia w salach sportowych sąsiadujących  z nami szkół, zajęcia na pobliskim Orliku, zajęcia aerobiku, zajęcia dla biegaczy, wyjścia na basen, a zimą na lodowisko. Bursowicze także chętnie biorą udział w wielu zawodach sportowych.

Sport jest bardzo ważny dla młodych ludzi. Nie tylko poprawia zdrowie i samopoczucie, ale także uczy samodyscypliny.

młody mężczyzna ćwiczący na siłowni w Bursie Szkolnej w Grudziądzu
park miejski w Grudziądzu

Atrakcyjna lokalizacja

Placówka Młodzieżowa Bursa umiejscowiona jest w dobrym punkcie lokalizacyjnym. Bursa Szkolna mieści się niedaleko Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu, a także przystanków autobusowych, PKS oraz Dworca Głównego PKP.

Ponadto obok znajduje się Orlik, a po drugiej stronie ulicy jest park miejski, w którym można chodzić na spacery, karmić kaczki i poćwiczyć na otwartej siłowni.

Więcej informacji?

Zachęcamy do sprawdzania zakładki Aktualności, gdzie podajemy informacje na bieżąco.

W zakładce Dokumenty można znaleźć przydatne materiały do pobrania.