REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH WYCHOWANKÓWPODANIE WYCHOWANKA DO BURSY SZKOLNEJ NA NOWY ROK SZKOLNY 2021-2022
(podanie prosimy drukować dwustronnie)
(podania dostepne również od 15 czerwca w recepcji placówki)


UWAGA! PODANIA BĘDĘ PRZYJMOWANE DOPIERO W MOMENCIE
POTWIERDZENIA DOSTANIA SIĘ UCZNIA DO NOWEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ
W GRUDZIĄDZU! ODPOWIEDNI ZAPIS - STRONA 4 PODANIA!
TAK WIĘC W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 DOPIERO OD 12 SIERPNIA!

STARE PODANIE WYCHOWANKA DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020-2021
(podanie prosimy drukować dwustronnie)WAŻNE INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2021 - 2022


AKTUALNY FOLDER BURSY

PODANIE STUDENTA DO ZPM "BURSA"


NUMER KONTA DLA WPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE
(proszę koniecznie podać imię i nazwisko oraz pokój wychowanka)

35 1020 5040 0000 6302 0116 2999


LISTA NOWYCH WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2016 - 2017
STAN NA DZIEŃ 19 SIERPNIA 2016 R.


ROZMIESZCZENIE WYCHOWANKÓW - ROK SZKOLNY 2016 - 2017
STAN NA DZIEŃ 22 SIERPNIA 2016 R.