PRZETARGI


OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
DOSTAWA ŻYWNOŚCI
DLA ZESPOŁU PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH "BURSA"
W GRUDZIĄDZU
NA ROK 2019


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA ŻYWNOŚCIDATA OGŁOSZENIA PRZETARGU: 23. 11. 2018 R.


DATA OTWARCIA OFERT: 4. 12. 2018 R.


ZNAK SPRAWY: 270.1.2018


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
OTWARTYCH W DNIU 04. 12. 2018 R. O GODZ. 10:00INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
07. 12. 2018 R.