PRZETARGI


OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
DOSTAWA ŻYWNOŚCI
DLA ZESPOŁU PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH "BURSA"
W GRUDZIĄDZU
NA ROK 2018


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA ŻYWNOŚCIDATA OGŁOSZENIA PRZETARGU: 24. 11. 2017 R.


DATA OTWARCIA OFERT: 6. 12. 2017 R.


ZNAK SPRAWY: 270.1.2017


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
OTWARTYCH W DNIU 06. 12. 2017 R. O GODZ. 10:00INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11. 12. 2017 R.