REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH WYCHOWANKÓWPODANIE WYCHOWANKA DO BURSY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018-2019
(prosimy drukować dwustronnie)


WAŻNE INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH WYCHOWANKÓW

AKTUALNY FOLDER BURSY

PODANIE STUDENTA DO ZPM "BURSA"


NUMER KONTA DLA WPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE
(proszę koniecznie podać imię i nazwisko oraz pokój wychowanka)

35 1020 5040 0000 6302 0116 2999


LISTA NOWYCH WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2016 - 2017
STAN NA DZIEŃ 19 SIERPNIA 2016 R.


ROZMIESZCZENIE WYCHOWANKÓW - ROK SZKOLNY 2016 - 2017
STAN NA DZIEŃ 22 SIERPNIA 2016 R.